Giỏ hàng Liên hệ
Hiện có 0 sách trong giỏ hàng
Sách mới
..
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 872
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:353,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 428
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:155,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành y học hạt nhân
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 356
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:131,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành châm cứu
Tác giả: Bộ Y Tế - Cục quản lý khám, chữa bệnh
Số trang: 1112
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:430,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh Ngoại Khoa
Tác giả: Bộ Y Tế - Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Số trang: 688
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:294,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phong - Da liễu
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 116
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:55,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ - Sản
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 284
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:109,000(VNĐ)
Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hồi sức - cấp cứu - chống độc
Tác giả: Bộ Y Tế
Số trang: 948
Khổ giấy: 19 x 27 cm
Giá bán:378,000(VNĐ)